metalowo elektryczna

Pracownię prowadzi  Tomasz Wielkanowski.

W pracowni metalowo – elektrycznej utrwalane i rozwijane są umiejętności posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami będącymi na wyposażeniu warsztatu.

 Zajęcia w pracowni prowadzone są w czterech podstawowych zakresach, które mają pomóc w uzyskaniu jak najlepszych efektów rehabilitacyjnych.

  • znajomość zasad BHP
  • planowanie
  • organizacja pracy
  • znajomość materiałów i narzędzi

 W czasie zajęć dużą uwagę zwraca się na dokładność wykonywanych prac oraz stara się wykształcić nawyk kontrolowania jakości wytworu na każdym etapie jego powstawania.

Poziom prowadzonych zajęć jest różny odpowiednio dobrany i dostosowany dla poszczególnych uczestników. Zajęcia mają także przygotować uczestników do życia domowego przez naukę wykonania prostych, drobnych napraw domowych albo odpowiednie zareagowanie w razie gdy wystąpi awaria.

Oto przykładowe zdjęcia z naszych zajęć.

 

 

   
   
© KAROLEK